Kırklareli

Yüzölçümü: 6.278 km²

İl Merkezi Nüfusu: 66.226

Toplam İl Nüfusu: 340.199 (2011 yılı)

İl Trafik No: 39

İl Telefon Kodu: 288

 

Hakkında Bilgi

Kırklareli’nin İlçeleri: Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize’dir.

Coğrafyası: Kırklareli ülkemizin ormanları bol illerinden biridir. Yaban hayatı çok zengin olan Kırklareli, önemli av merkezlerindendir. Yıldız dağlarının yoğun ormanlarla kaplı yükseltileri büyük av hayvanlarının, ovalar ise kanatlı av hayvanlarının yaşama alanlarıdır.

İlde kara avcılığı yanında, Karadeniz’ de balık avcılığı da yapılmaktadır. Mevsimine göre her türlü balık avlanabilmektedir. Ayrıca, akarsu ve derelerde olta balıkçılığı da yapılmaktadır. En çok alabalık, miryana, sazan avlanmaktadır.

İklimi: Kırklareli iklimi yörelere göre farklılık göstermektedir. Kırklareli merkezinde karasal iklim hakimdir. Yıldız Dağları’nın kuzeye bakan kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak yazlar serin, kışlar ise soğuktur. Denizden uzak iç kesimlerde ise karasal iklim görülmektedir. Yazlar sıcak, kışlar soğuk ve zaman zaman kar yağışlı geçmektedir.

Tarihçesi:
Tarihsel süreci Anadolu’ya göre daha farklı olan ve Anadolu’yu biraz daha geriden takip eden Kırklareli, MÖ I’inci bin başlarındaki Trak kavimlerinin göçleriyle günümüze ulaşan şekillenmesine kavuşmuş. Bu dönemden itibaren güçlü Trak kabilelerinin yerleşim merkezi olan Kırklareli, MÖ 5’inci yüzyıldan sonra Odris Kabilesi etrafında birleşen kabilelerin oluşturduğu devletin merkezi olmuş. Bu krallığın son kralı Kotys’in ölümü üzerine Makedonya kralı Kral II. Philip, Trakya’ya saldırarak Odris Devleti’ne son vermiş. Daha sonra sırasıyla Büyük İskender, Romalılar ve Bizans egemenliğine giren bölge; İskit, çizgi roman dünyasının ünlü karakteri olan Conan’ın kavmi olan Kimmer, Ostrogotlar, Hunlar, Bulgarlar, Peçenekler ve Haçlı Orduları’nın da istilalarına uğramış. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’a yayılma politikaları içinde 1362 yılında I. Murat döneminde Osmanlı topraklanna katılan Kırklareli, Edirne vilayetine bağlı bir sancak haline getirilmiş. Bugünkü ismine 1924 yılında, TBMM’de alınan kararla kavuşmuş.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kırklareli, çok sayıda arkeolojik, doğal, kentsel, tarihsel sitin yanı sıra, yapı ölçeğinde birçok tarihsel bakiyeye sahip. Kırklareli’nin sahip olduğu tarihi eserler arasında il merkezinde yer alan Aşağıpınar ve Kanlıgeçit Höyükleri büyük önem taşır, ilin tarihi boyunca geçirdiği aşamaların izlerini taşıyan höyükler MÖ 6000 başlarına kadar giden kültür tabaklarına sahip. Arkeolojik anlamda ilin kültürel en önemli kalıtları arasında, sayısı 200’ü aşan ve Vize ilçesinde yoğunlaşan Trak kültürünün önemli izlerini taşıyan tümülüs mezarlar sayılabilir,

 

BİR REKORUN EV

SAHİBİ PINARHİSAR

Arkeolojik geçmişi ve tüm Trakya Bölgesi’nin tarihini aydınlatan bakiyeleri ile büyük önem taşıyan Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi aynı zamanda bir rekora ev sahipliği yapmasıyla da hem ülkemiz hem dünya kamuoyunda adını duyurdu. Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun Pınarhisarda, yaklaşık 11 bin metrekareye çizdiği karikatürün muazzam ölçüleri nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi ilçeye önemli bir özellik kazandırmış oldu.
Kırklareli, dünyada çok az sayıda olan ama her zaman gizemli bir dünyanın bilinmezlerini taşıdığı düşünülen megalitik (büyük taş) anıtlara kucak açması açısından da çok önemli, ildeki bu anıtlar menhir ve dolmenler olarak ikiye ayrılır. Menhirler dikilitaşlar olarak bilinirken, dolmenler ise yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaşan boylarıyla anıt mezarlar olarak bulunuyor. MÖ 1000 başlarına tarihlenen bu anıtlar, ülkemizin ol duğu kadar bütün dünyanın da ilgisini çekiyor. Kırklarelinde antik çağın en önemli kalıntılarından biri de Vize ilçesindeki antik kentin parçası olan Roma tiyatrosu. Tiyatronun 4 bin kişilik bir kapasitede olduğu, yapılan kazılar ve araştırmalar sonucunda anlaşılmış.

 
Mağaraları dışında ilin bu sahil kesiminde tabiat koruma alanları da ilin önemli turizm potansiyeli taşıyan bölgeleridir. Demirköy’de yer alan Saka Golü Tabiat Koruma Alanı, alüvyonal ormanları, sulak saha, zengin yaban hayatıyla birlikte Avrupa’daki nadir ekosistemlerden biri. Vize ilçesindeki Kasatura Körfezi Tabiat koruma Alanıda tüm Trakya’nın tek karaçam meşceresine sahip bir orman ekosisyemiyle önem taşıyor. calim Trakya’nın tek karaçam meşceresins sahip orman ekosistemiyie önem taşıyor. Her iki koruma alanında flora kızılağaç,dişbudak,başlıca ağaç türleri olup, ayrıca meşe,gürgen,kayın, karakavak, akkavak, söğüt,ıhlamur ve ceviz gibi ağaç türlerinden; fauna da geyik, karaca, tilki, kurt, tavşan, domuz.yaban kedisi,kuğu, yaban ördekleri, yaban kazları, çulluk, tahtalı, engerek. kör yılan,sazan,mercan, levrek, kerevit gibi türlerden oluşuyor. Kırklareli’nin yaklaşık 60 km’lik sahil bandında öne çıkan yerleşimler

Kıyıköy, Kastros, İğneada..
Her üç yerleşimde de birçok doğa plaj bulunurken ev pansiyonculuğu, kamping konaklama sorununu ortadan kaldırırken, çevredeki balık lokantaları da eşsiz lezzetleri ziyaretçilere sunuyor. Anadolu’dan Balkanlara taşınan kültürün ve zar an zaman da Batı’nın Doğu’ya olan göçünde en önemli köprü olan Kırklareli’nin yanında Balkanlar’ın bir yanında Anadolu’nun zengin kültürüyle şekilenmiş. Ama bunca kültürün ortasında bir geçiş noktası olsa da Kırklareli; insanı, kentleri ve kültürüyle kendine has; görülmeye, yaşanmaya değer bir karakter oluşturmuş. Güzelim bahar aylarını değerlendirmek için ideal bir gezi rotası.
Kırklareli, Türk-İslam dönemine ilişkin yapılarıyla da görülmeye değer. 1383 yılından kalan Hızırbey Camii, 16’ncı yüzyıldan kalma Kadı Camii ve Beyazıt Camii, 17’nci yüzyıldan kalma Kapan Camii, Karakaş Camii bu döneme ilişkin görülebilecek anıtsal eserler arasında. Ayrıca büyük çoğu 19’uncu yüzyıldan kalma çeşmeler, Kırklareli’ne farklı bir karakter katıyor. Kırklareli’ne yolunuz düştüğünde, hamam, şehitlik, türbeler, neo-klasik ekolde yapılmış kamu binaları ve mimari örnekleri arasındaki arasta, şaraphane ve askeri yapıları görmeden geçmeyin. Yıldız, belki daha da yaygın bilinen adıyla Istıranca Dağları, bir duvar gibi Kırklareli’nin adeta kuzey sınırını çizmiş. Günümüzde özellikle dağın güney yamacında çok sayıda su kaynağı olması nedeniyle de “Akıntılı-Akarsulu Yer” anlamına geldiği de düşünülüyor. En yüksek noktası 1031 metreyle Mahya Dağı olan Yıldız Dağları’nın dışında Kırklareli’nin geneli düz arazi. Zaten güzelim tarlalarını, çayırlarını da bu coğrafyaya borçluyuz.
Karadeniz kıyısında yer alan ve ormanlık alanın en geniş bulunduğu Demirköy ve Vize ilçelerindeki mağara sistemleri de ilin görülmesi gereken yerleri arasında. Bu mağaralar içinde Demirköy’deki üç girişe sahip ve toplam uzunluğu 3 bin 200 metre olan Dupnisa Mağara Sistemi; ayrıca Vize ilçesi sınırlarında kalan Yenesu, Domuzdere, Kıyıköy ve Kaptanın Mağarası da gezi rotanızda mutlaka olmalı.

Ne Yenir: Et ve süt ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyve de beslenmede önemli bir yer tutar. Kaşar peyniri ve ay çiçeği üretimi yaygındır. Yörede, bağcılığa bağlı olarak içki yapımı gelişmiştir.

Keşkek, zerde, kaymakçına, plaska, sulu kaçamak, kuru kaçamak, ısırgan böreği, külür, kapama, çoban böreği ısırgan otu çorbası yöreye özgü yemeklerdir.

Ne Alınır: Peynir, el sanatları ve geleneksel ahşap ev eşyalarının yanı sıra dokuma ürünleri alınabilir.